اخذ رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها:

رتبه بندی (گرید) ، صلاحیت شرکت ها را برای حضور در مناقصات (دولتی یا خصوصی) و انجام پروژه های بزرگ از جهت سوابق کاری و توان فنی ارزیابی می کند، که تعیین آن از جانب سازمان های مربوطه( مدیریت و برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) انجام می گیرد. رتبه بندی شرکت ها به پنج دسته تقسیم می شود که رتبه هر دسته توسط نهادی خاص صادر می شود. به طور مثال شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات وافراد امتیازآور از 1 الی 5 رتبه بندی می شوند درصورتی که شرکت های مشاور رتبه 1 الی 3 را اخذ می کنند.

طریقه رتبه بندی شرکت ها:

نمایندگان شرکت ها باید از طریق سایت یا موسسات خدماتی مربوطه که کار رتبه بندی را انجام می دهند اقدام کنند.

عوامل موثر در رتبه بندی:

  1. تعداد نیروی انسانی شرکت و میزان سابقه کارآنها.
  2. سابقه شرکت و هزینه کل قراردادهای انجام شده (دولتی و خصوصی)
  3. بیمه و یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه است.
  4. توان مالی شرکت که بر اساس اظهار نامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت محاسبه می شود.
لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
رتبه بندی شرکت
اخذ رتبه بندی شرکت ها
شرکت های پیمانکاری
شرکت های مشاور
مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری

مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور

بخشنامه پیمانکاران
وحدت رویه پیمانکاران
آیین نامه پیمانکاران
تمدید رتبه پیمانکاران
بخشنامه مشاوران
وحدت رویه مشاوران
آئین نامه مشاوران تمدید رتبه مشاوران راهنمای استفاده از سامانه ساجات

دیدگاه ها بسته شده است