مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود
اکتبر 22, 2017
راهنمای ثبت اختراع
راهنمای ثبت اختراع
اکتبر 23, 2017
ثبت اختراع

ثبت اختراع

 

اختراع چیست؟

اختراع نتیجه تفکر افراد یا فردی است که مشکلی را در حرفه،‌ فناوری و یا صنعت و مانند آنها حل می کند. اختراع باید حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی بوده تا قابل ثبت باشد.

مواردی زیر اختراع محسوب نمی شوند:

 • کشفیات،‌ نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری.
 • طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
 • روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان و حیوان.
 • منابع ژنتیک و اجزا تشکیل دهنده آنها،‌ همچنین فرآورده های بیولوژیک تولید آنها.
 • آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
 • آنچه که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی و یا نظم عمومی باشد.

مراحل ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع ( و نحوه تعلق حق اختراع):

 1. حقوق اختراع منحصرا به مخترع تعلق خواهد گرفت.
 2. اگر چند نفر باهم اختراعی انجام داده باشند،‌ حقوق اختراع به طور مشترک به آنها تعلق خواهد گرفت.
 3. اگر چند نفر بطور مستقل اختراع واحدی کرده باشند،‌ فردی که بتواند ثابت کند که در تاریخ مقدم تری اظهارنامه را ارائه داده است،‌ حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
 4. حقوق اختراع ثبت شده قابل انتقال بوده و در صورت فوت مخترع این حقوق به ورثه وی منتقل خواهد شد. ( درصورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد حقوق آن به کارفرما تعلق خواهد گرفت مگر خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.)
 5. نام مخترع در گواهینامه اختراع ثبت خواهد شد مگر اینکه مخترع کتبا از اداره مالکیت صنعتی تقاضا کند که نامش قید نشود.

حقوق گواهینامه اختراع:

 • بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط افرادی غیر از مالک آن اختراع مشروط به موافقت مخترع می باشد.
 • مخترع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه وی از اختراعش بهره برداری کرده باشد و به حق وی تعدی کند،‌ شکایت کند.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
مدارک لازم ادعا نامه
اظهار نامه
دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع
شرح و توصیف اختراع
طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات
هزینه ها

دیدگاه ها بسته شده است