ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص
اکتبر 21, 2017
پلمپ دفاتر قانونی
پلمپ دفاتر قانونی
اکتبر 22, 2017

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود:

شرکتی که مسئولیت هر سهامدار در خصوص بدهی های شرکت محدود به سرمایه شرکت بوده و در صورت عدم کفایت مجبور به صرف اموال شخصی خود در این راه نیستند به بیان دیگر اگه شرکت ورشکسته شد تنها سرمایه سهامداران از بین رفته و طلبکاران نمیتوانند مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت درخواست کنند.  ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود(در ایران) ‌تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت بوده و نقل و انتقالات سهام آنها از طریق دفتر اسناد رسمی باید صورت گرفته شود.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی
فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاه ها بسته شده است