موسسه غیرتجاری
موسسه غیرتجاری
نوامبر 7, 2017
مدارک لازم موسسات غیر تجاری
مدارک لازم موسسات غیر تجاری
نوامبر 8, 2017
ثبت موسسه

ثبت موسسه

شرکت چیست؟

طبق تعریف قانون مدنی، به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدفشان از تاسیس تجارت نیست و اعمال تجارت انجام نمی دهند شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شود.

موسسه چیست؟

موسسه غیرتجاری: موسسه ای که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی و یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. موسسات تجاری از زمان ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند.

موسسات در واقع شرکت های غیرتجاری هستند که تنها افراد حقوقی در آن به امور خدماتی می پردازند و مثل شرکت ها جنبه تجاری پیدا نمی کنند. همچنین موسسه غیر تجاری دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا می باشد:

  • موسسه انتفاعی: به منظور جلب سود و تقسیم بین شرکا ایجاد می شوند و تنها افراد حقوقی می توانند آن را مدیریت کنند.

 

  • موسسه غیرانتفاعی: در این موسسات هیچ نفعی عاید خود نمی کنند و مثل انجمن ها و اتحادیه ها می باشند . برای ثبت این موسسات باید از سازمان یا وزارتخانه مورد نظر مجوز مربوطه را دریافت کنند.

حداقل شرکا در موسسه نباید کمتر از دو نفر باشند و قید سرمایه به هرمیزانی مجاز می باشد.

جهت ثبت موسسه غیرتجاری تسلیم اظهارنامه رونوشت (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ  وانقضا بوده الزامی است و ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه ) .

در صورت غیرانتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و درصورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده و سپس دستور ثبت صادر می شود.

اساسنامه موسسه غیرتجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و درآن مواردی مانند موضوع موسسه ، ارگان اداره کننده (هیئت مدیره)‌ و ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی ) و اختیارات آنها و غیره ، آورده شود.

موسسه غیرتجاری دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند، ‌مگر اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

درصورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و برگه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود ، علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

تفاوت موسسه با شرکت:

اشخاصی که شرکتی را ثبت می کنند،‌ هدفی صرفا تجاری داشته و برای رسیدن به سود و سرمایه بیشتر فعالیت می کند. درحالیکه شخصی که اقدام به ثبت موسسه می کند ،‌ هدفی والا و نامحدود دارند که رسیدن به سود اقتصادی نیز جزئی از آن است.

همچنین برای ثبت یک شرکت با توجه به نوع آن حداقل به دو نفر نیاز است،‌ درصورتی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم امکان پذیر است.

 

موارد مرتبط:

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت موسسه غیرتجاری
مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیر تجاری اساسنامه موسسه اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری

صورتجلسه مجمع شرکا و موسسین در موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسات موسسه

1 دیدگاه

  1. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید