مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به موارد زیر و داشتن مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مسئولیت محدود می توان نسبت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمود.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود دارای مراحل زیر می باشد:

  • تنظیم شرکتنامه و امضاء آن
  • تاییدیه پرداخت کل سرمایه شرکت
  • ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت

لازم به ذکر است:

  • شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، بطوریکه عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت می باشد. در شرکتنامه نسبت به مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هرکدام(نقدی یا غیر نقدی) قید می شود.
  • در شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی،کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، در حالیکه در شرکت های سهامی با پرداخت 35% سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود.به موجب ماده 100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تاییدیه کل سرمایه نقدی و غیرنقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر باطل گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد به این بطلان را ندارد.
  • پس از طی مراحل فوق شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

نام شرکت با مسئولیت محدود:

نام شرکت با مسئولیت محدود باید به صورتی انتخاب شود که:

  • باید عبارت ” با مسئولیت محدود” ذکر شود درغیراینصورت، شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود.
  • نباید اسم هیچ یک از شرکا قید شود درغیراینصورت در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی

فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاه ها بسته شده است