راهنمای پلمپ دفاتر قانونی

 

راهنمای پلمپ دفاتر قانونی

پس از ثبت شرکت ، پلمب دفاتر قانونی را باید طی مراحلی اخذ نمود.

پلمپ دفاتر قانونی به اشخاص(حقیقی و یا حقوقی) کمک می کند ، مطالبات خود را در دوره های زمانی مشخص مکتوب نماید.

همانطور که در بخش پلمب دفاتر اشاره شد، پلمب دفاتر قانونی در چهار دفتر گردآوری شده است که دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه یا آندیکاتور نام دارد.

درهر کدام از این دفترها باید عملیات حسابرسی شرکت ، محاسبات ، نقل و انتقال دارایی و تمامی ریز جزِئیات مسائل شرکت در آن نوشته شود.

 

مراحل پلمب دفاتر قانونی :

  1. اخذ اطلاعات متقاضی پلمب دفاتر قانونی و ارائه مدارک متقاضی
  2. ورود به سامانه رسمی پلمب دفاتر قانون
  3. تکمیل اطلاعات اظهارنامه متقاضی به منظور ادامه مراحل ثبت پلمب دفاتر قانونی

 

موسسه حقوقی ثبت داته ، ارائه دهنده انواع امور ثبتی، اعم از:

می باشد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونیپلمب دفاتر قانونی
مدارک مورد نیازپلمپ دفاتر قانونی راهنمای ثبت درخواست اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی

آدرس مراکز اجرای پلمب دفاتر تجارتی

دیدگاه ها بسته شده است