مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
اکتبر 23, 2017
مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور
اکتبر 24, 2017

شرکت های مشاور

شرکت های مشاور

 

شرکت های مشاور:

تشخیص صلاحیت مشاوران بر اساس رتبه بندی آنها توسط مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، برای ارائه خدمات صورت می گیرد.

این رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها براساس اعضا و سوابق آنها ،‌ تجربه کاری و ارائه بیمه( یا نامه از تامین اجتماعی) مبنی بر درستی انجام قرارداد مربوطه ،‌ توان مالی محاسبه شده شرکت براساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد. همچنین علاوه بر نیروی فنی و مهندسی ، امکانات فنی و نرم افزاری نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت های مشاور از طریق سایت ساجات در سه پایه رتبه 3 تا 1، رتبه بندی می شوند که رتبه 1 بالاترین و رتبه 3 پایین ترین رتبه می باشد. مشاوران دارای دوشخصیت حقیقی و حقوقی می باشند.

شخصیت حقیقی:کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

شخصیت حقوقی (غیر دولتی): بیش از 50% مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.

 

موارد مرتبط:

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
رتبه بندی شرکت های مشاور
اخذ رتبه
اخذ رتبه مشاور
شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور
مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه مشاور

مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور بخشنامه مشاوران
وحدت رویه مشاوران
آئین نامه مشاوران تمدید رتبه مشاوران
راهنمای استفاده از سامانه ساجات

دیدگاه ها بسته شده است