شرکت های مشاور
شرکت های مشاور
اکتبر 23, 2017
ثبت شرکت
ثبت شرکت
اکتبر 26, 2017

مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور

مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور

شرایط و مدارک لازم برای اخذ رتبه مشاور:

رتبه بندی شرکت های مشاور:

شرکت های مشاور می توانند از رتبه 3 تا 1 را اتخاذ کنند. (رتبه 1 بالاترین و رتبه 3 پایین ترین رتبه است.). در شرکت های مشاور اهمیت نیروی فنی و مهندسی متخصص وابسته به کیفیت و کمیت نرم افزارها امکانات فنی می باشد.

از جمله رشته های شرکت های مشاور :

راه و ترابری

مطالعات کشاورزی

صنعت

معدن

پست و مخابرات

نفت و گاز

مهندسی آب

شهرسازی و معماری

انرژی

تخصص های مشترک

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و اخذ گواهی رتبه شرکت مشاور:

 1. شرکت در سازمان ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.
 2. شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر(طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم) باشد.
 3. عدم سوء پیشینه حرفه ای
 4. هیچ یک از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
 5. سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضا هیات مدیره
 6. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

شرایط اخذ رتبه مشاور:

 1. نیروی فنی مهندسی با رزومه قوی
 2. امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
 3. تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.
 4. ارائه رضایتنامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده (ارائه ی این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).

مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه مشاور:

 • تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت
 • اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
 • کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلی تا 3 سال گذشت
 • کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی
 • کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)
 • آخرین صورتجلسه سهامداران
 • اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
 • آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران( 5% و زیر 5 % )سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد.
 • جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 • اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همچنین جدول سود و زیان با جدول شماره 5
 • سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت(همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
 • تاییدیه کارکردها شامل مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور

 

لینک های مرتبط:
دانلودهای مرتبط:
رتبه بندی شرکت های مشاور
اخذ رتبه
اخذ رتبه مشاور
شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور
رشته های مشاور
بخشنامه مشاوران
وحدت رویه مشاوران
آئین نامه مشاوران تمدید رتبه مشاوران
راهنمای استفاده از سامانه ساجات

دیدگاه ها بسته شده است