مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری
مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری
اکتبر 21, 2017
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص
اکتبر 21, 2017

مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

مدارک لازم برای اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است.به عبارتی دیگر،رتبه بندی شرکت های پیمانکاری،بررسی میزان توانایی شرکت(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و توان مالی)است. که طبق ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری به شرح زیر می باشد:

  1. کپی برابر اصل مدارک شرکت شامل:
  2. الف ) کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها.

ب ) کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها.

  1. کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل :

الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.

  1. تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجراییبرای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
  2. کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
  3. تصاویر کلیه موافقتنامه ها.
  4. تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه.
  5. دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
  6. اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

 

لینک های مرتبط:
دانلودهای مرتبط:
رتبه بندی شرکت
اخذ رتبه بندی شرکت
شرکت های پیمانکاری
مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری
بخشنامه پیمانکاران
وحدت رویه پیمانکاران
آیین نامه پیمانکاران
تمدید رتبه پیمانکاران راهنمای استفاده از سامانه ساجات

دیدگاه ها بسته شده است