مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی خاص
مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی خاص
اکتبر 22, 2017
ثبت اختراع
ثبت اختراع
اکتبر 23, 2017

مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود

در انحلال شرکت،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند و اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.
چنانچه شخصی غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.

 

مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

  • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد. مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود
  • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد. مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
  • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است