مدارک مورد نیاز تغییرات شرکت ها

تغییر اعضای هیئت مدیره
تغییر اعضای هیئت مدیره
اکتبر 4, 2017
سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت
سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت
اکتبر 4, 2017

مدارک مورد نیاز تغییرات شرکت ها

مدارک مورد نیاز تغییرات شرکت ها

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
 3. تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
 4. اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
 5. آدرس و کد پستی شرکت
 6. سمت اعضای جدید و قدیم
 7. کپی آخرین آگهی تغییرات
 8. مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
 9. کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
 10. در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

 

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 3. کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
 5. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 6. در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 7. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 3. کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 6. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 7. در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 8. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت
لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است