مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی
پلمپ دفاتر قانونی
اکتبر 22, 2017
انتخاب نام شرکت
راهنمای انتخاب نام شرکت
اکتبر 22, 2017
مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی:

  • همراه داشتن و ارائه اصل اظهارنامه از اینترنت (بصورت مهر و امضا شده)
  • ارائه کپی از وکالتنامه و یا آخرین معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی
  • ارائه کپی کارت ملی مدیر عامل
  • کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی (برای شخص حقیقی)
لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونیپلمب دفاتر قانونی
راهنمای پلمب دفاتر قانونی
مدارک مورد نیازپلمپ دفاتر قانونی راهنمای ثبت درخواست اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی آدرس مراکز اجرای پلمب دفاتر تجارتی

دیدگاه ها بسته شده است