مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی
ثبت شرکت تعاونی
اکتبر 23, 2017
شرکت های مشاور
شرکت های مشاور
اکتبر 23, 2017

مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

مدراک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

 1. تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی همه اعضا
 2. تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت(‌ برای آقایان)
 3. گواهی عدم سوء پیشینه
 4. سه قطعه عکس
 5. مجوز از اداره تعاون مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
 6. اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی
 7. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
 8. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 9. رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
 10. لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
 11. لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 12. قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
 13. صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آنها و مدیر عامل
 14. تقاضانامه و شرکت نامه که بصورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد. مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی اساسنامه تعاوني سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس

 

تقاضانامه شرکت تعاونی

شرکت نامه شرکت تعاونی

دیدگاه ها بسته شده است