سایت ثبت شرکت ها
سایت ثبت شرکت ها
اکتبر 1, 2017
تغییر آدرس شرکت
تغییر آدرس شرکت
اکتبر 4, 2017
نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

 

تعریف سهام: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت،‌ تعهدات و منافع صاحبان آن می باشد.

برگه سهم، سندی است قابل معامله که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

(سهام ممکن است با نام و با بی نام باشد.)

اگر برای سهام بعضی از شرکت ها با رعایت مقررات قانون تجارت مزایایی قائل شده باشد، در اینصورت آن سهام،‌سهام ممتاز خواهد بود.

انواع سهام:

  1. سهام با نام:

سهمی که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند.(نام صاحب سهم در آن قید شده باشد) و مشخصات صاحب سهم در برگه سهم و در دفتر ثبت سهام شرکت درج می شود.

صدور سهام بانام در موارد زیر لازم می باشد:

اگر تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.

سهامی که مدیران شرکت بعنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصاحساب دوره تصدی مدیران، غیرقابل انتقال می باشد.

هرگونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت درج شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار قانونی می باشد.

  1. سهام بی نام:

سهامی که بصورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک و دارنده آن شناخته می شود مگراینکه خلاف آن ثابت گردد. به عبارت دیگر سهام بی نام به سهامی می گویند که نام صاحب سهم در آن ذکر نشده است و دارنده آن مالک و صاحب آن شناخته می شود و نقل و انتقال آن منوط به تحویل و دریافت آن سند می باشد(نیازی به ثبت نیست).

سهام ها از لحاظ واگذاری دو دسته اند:

سهام غیرقابل انتقال:

مدیران باید براساس اساسنامه، تعدادی سهام داشته باشند( مقدار آن نباید از تعداد سهامی برای رای دادن در مجامع عمومی کمتر باشد). این نوع سهام قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری بدهی دوره تصدی خود در شرکت را پرداخت نکرده، سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی می‎ماند.

خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام امر غیر منطقی محسوب نمی‎شود چرا که در استهلاک سهام سرمایه، تغییری ایجاد نمی‌گردد بلکه ارزش سهام مستهلک‎شده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

سهام قابل انتقال:

باید صورت جلسه ای توسط شرکا تنظیم شده و به امضا آنها برسد. سهامداران باید قبل از واگذاری سهم خود، به حوزه مالیاتی که شرکت در آن واقع شده است مراجعه کرده و مالیات مربوط به انتقال سهم را پرداخت کند. سپس گواهی پرداخت مالیات را از اداره دارایی تحویل و به اداره ثبت شرکت ها اراده دهد تا فرآیند انتقال سهم تکمیل شود. بنابراین طبق قانون نقل و انتقالات سهامی با نام باید در دفتر سهام شرکت صورت گرفته و واگذارکننده سهام یا نماینده قانونی وی باید باید اسناد مربوطه را امضا نماید.

 

در این نو انتقالات نیازی به مراجعه به اداره دارایی و پرداخت مالیات شرکت نمی باشد و تنها با تنظیم صورتجلسه جهت انجام این امر کافی می باشد. این نقل و انتقالات در سریعترین زمان ممکن صورت امکان پذیر بوده بدین صورت که،‌ یک صورتجلسه بی نام کردن سهام صورت گرفته باشد و سپس مراحل نقل و انتقال انجام می شود.

اگر یکی از مدیران یخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود  و زبان دوره مالی کلیه سهام خود را به دیگری واگذار کند،‌ که دراینصورت باید سمت او سلب شود و از مدیریت خود استعفا دهد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است