پلمپ دفاتر قانونی

ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود
اکتبر 21, 2017
مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی
مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی
اکتبر 22, 2017
پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

اخذ پلمب دفاتر قانونی:

پس از ثبت هر شرکت می بایست نسبت به اخذ پلمپ قانونی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پلمب دفاتر قانونی اقدام شود. پلمب دفاتر قانونی (مالیاتی) شامل دفتر روزنامه، دفترکل، دفتر دارایی و دفتر آندیکاتور ( نامه نما ) است.

دفتر روزنامه: پس از ثبت شرکت کلیه بازرگانان و تاجران موظف به اخذ دریافت آن می باشند و کلیه مطالبات،‌محاسبات و نقل و انتقال دارایی شرکت (به صورت روزانه) در این دفتر یادداشت می نمایند.

دفترکل: ثبت عملیات حسابرسی شرکت (هر سال) در این دفتر انجام می شود.

دفتر دارایی: ثبت عملیات حسابرسی و مالی شرکت (ماهیانه) در این دفتر انجام می شود.

دفتر آندیکاتور ( نامه نما ): ثبت کلیه مطالبات شرکت و یا موسسات تجار به صورتی که، قبل از اینکه چیزی در آن نوشته شود توسط نماینده اداره ثبت امضا خواهد شد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر قانونی
راهنمای پلمب دفاتر قانونی
مدارک مورد نیازپلمپ دفاتر قانونی راهنمای ثبت درخواست اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی

آدرس مراکز اجرای پلمب دفاتر تجارتی

دیدگاه ها بسته شده است